Strona korzysta z plików cookie, aby ułatwić użytkownikowi przeglądanie witryny. Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Ok, rozumiem

Warsztaty psychologiczne

Terminy warsztatów będą ustalane indywidualnie z osobami, które zadeklarują chęć uczestnictwa. Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać telefonicznie (605-33-66-83). Aktualnie w ośrodku oferujemy:

 • Trening asertywności
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Metody relaksacji
 • Warsztat kreatywności
 • Artystyczną grupę wsparcia

Trening asertywności

Czas trwania: 2 dni. Koszt: 300 zł. Warsztat prowadzi mgr Karolina Lisiecka.

Asertywność to stanowczość, która nie rani

 Asertywność jako termin psychologiczny oznacza umiejętność bezpośredniego wyrażania emocji i postaw tak, aby nie naruszyć praw i granic innych ludzi oraz zdolność do obrony własnych praw i granic w sytuacjach społecznych. Asertywność jest umiejętnością nabytą, której można się nauczyć poprzez ukierunkowany trening i praktykę. Proponowany warsztat pozwoli uczestnikom na  zwiększenie swoich kompetencji asertywnego zachowania poprzez uczestnictwo w szeregu ćwiczeń, uzupełnionych niezbędną teorią. Nauczymy się odróżniać zachowania asertywne od zachowań uległych i agresywnych u siebie i innych. Przećwiczymy takie umiejętności asertywne, jak odmawianie, świadomość i obronę własnych praw, wyrażanie próśb i oczekiwań, jak też uczuć pozytywnych i negatywnych, przyjmowanie ocen innych, aż po reagowanie na krytykę i atak. Zajęcia mają charakter praktyczny. Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad sytuacjami, które sprawiają im rzeczywistą trudność w codziennym życiu. Na początku treningu uczestnicy określą obszary trudności, nad którymi chcieliby pracować w trakcie zajęć; proponowane scenki i ćwiczenia będą rozwijać umiejętności asertywne niezbędne do pokonania tych trudności.  

Trening radzenia sobie ze stresem

Czas trwania: 2 dni. Koszt: 300zł. Warsztat prowadzi mgr Karolina Lisiecka. Stres w codziennym życiu może wspierać nas w działaniu i dopingować bądź też deprymować i wypalać. Gdy staje się zbyt intensywny, zaczyna być naszym największym wrogiem. Zrozumienie mechanizmów oddziaływania stresu na nasze ciało i psychikę, poprzez rozpoznanie jego przyczyn i objawów prowadzi do zwiększenia odporności na sytuacje stresogenne. Trening rozpocznie autodiagnoza stresu przez uczestników. Zastanowimy się, w jaki sposób stres oddziałuje na nasze myśli (np. spodziewanie się najgorszego), uczucia (np. bezradność) i zachowanie (np. apatia lub napięcie). Postaramy się nazwać sytuacje, w których objawy stresu szczególnie się nasilają. Z drugiej strony określimy, co w nas samych oraz świecie zewnętrznym jest dla nas oparciem w trudnych chwilach. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mili okazję opracować własną, indywidualną taktykę radzenia sobie w sytuacji stresowej. Każdy ż nas posiada własne zasoby i umiejętności, które można wykorzystać do walki z destrukcyjnym stresem. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję dokonać przeglądu tych umiejętności i sprawdzić, w jaki sposób można je wykorzystać na co dzień. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z technikami relaksacyjnymi, polegającymi na rozluźnianiu ciała, regulacji oddechu, czy pracy z wyobraźnią. Dodatkowym wsparciem będzie zestaw praktycznych metod organizacji czasu, panowania oraz ustalania priorytetów.

Metody relaksacji

Czas trwania: 1 dzień. Koszt: 200 zł. Warsztat prowadzi mgr Karolina Lisiecka. Warsztat ma na celu zapoznanie się z praktycznymi metodami  zapanowywania nad reakcją stresową. Podczas zajęć nauczymy się identyfikować różne przejawy stresu, zarówno cielesne, jak poznawcze i emocjonalne. Zapoznamy się z technikami relaksacji i wyładowywania stresu poprzez pracę z oddechem, ćwiczenia fizyczne, rozluźnianiem różnych partii ciała i wizualizację. Zastanowimy się, które metody relaksacji najlepiej pasują do naszego temperamentu oraz preferencji i jak można ich używać w codziennych sytuacjach stresogennych.

Warsztat kreatywności

Czas trwania: 2 dni. Koszt: 300 zł. Warsztat prowadzi mgr Karolina Lisiecka. 

Twórczość w życiu każdego człowieka objawia się nie tylko tym, że ludzie malują i komponują, ale także w tym co widzą i słyszą. Każde działanie człowieka wykraczające poza bierną recepcję jest twórczością. (Kukiełczyńska, 2000)

 Warsztat jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwojem zdolności twórczego myślenia i działania. Dowiemy się, jak pobudzić kreatywność tkwiącą naturalnie w każdym z nas. W serii nieco zwariowanych, prowokujących do myślenia ćwiczeń, uczestnicy będą mieli okazję gimnastykować umysł oraz ciało i nauczyć się, jak dotrzeć do nieoczekiwanych, niebanalnych i niesztampowych rozwiązań. MODUŁ  ROZWÓJ OSOBISTY– na podstawie analizy transakcyjnej Berne’a, teorii polifonicznego ja

 • Budowanie konstruktywnych zasobów twórczych
 • Poskramianie wewnętrznego krytyka
 • Dotarcie do mitu / skryptu życiowego dotyczącego samego siebie – gdzie leży moja konstruktywna siła?

MODUŁ ROZWÓJ ZDOLNOŚCI KREATYWNYCH

 • Eksploracja pojęcia kreatywności oraz identyfikacja barier blokujących kreatywność
 • Poznanie i zastosowanie w praktyce różnych zdolności twórczego myślenia
 • Zastosowanie poznanych zdolności na różnych etapach procesu twórczego :1)  definiowanie problemu; 2) poszerzenie pola widzenia problemu; 3) budowanie nietypowych rozwiązań

   

 Artystyczna grupa wsparcia

Czas trwania: 10 spotkań 2,5 godzinnych. Koszt: 80 zł za spotkanie (wliczony koszt materiałów). Warsztat prowadzi mgr Karolina Lisiecka. W trakcie procesu edukacji jesteśmy uczeni jak analizować raczej niż syntezować informacje, oceniać raczej niż doświadczać, używać rozumowania logicznego zamiast swobodnych skojarzeń. W rezultacie nasza kreatywna, wrażliwa artystycznie, prawo-półkulowa część jest niedostatecznie ukształtowana i rozwinięta. W codziennym życiu jesteśmy przyzwyczajeni do ujmowania naszych doświadczeń i doznań przede wszystkim w formie werbalnej. Wszystko to sprawiło, że nasza komunikacja ze światem odbywa się za pomocą zawężonego zasobu środków wyrazu. W trakcie naszych spotkań będziemy starali się powrócić do prawo-półkulowego sposobu przeżywania świata. Będziemy próbowali komunikować się ze sobą i poznawać siebie samych z pomocą różnych technik artystycznych. Przypomnimy sobie zmysł dotyku, słuchu, wzroku; skupimy się na spontanicznym, niekontrolowanym i radosnym procesie twórczym. Będziemy rysować, wycinać, odciskać, sklejać, grać na instrumentach i używać różnego rodzaju materiałów w celu poszerzenia wiedzy na temat siebie samych i innych ludzi. Warsztaty mają charakter praktyczny, oparty na doświadczeniu uczestników wywołanych przez wykonywane ćwiczenia. Proponowane ćwiczenia mają na celu rozwój osobisty – poprzez akt twórczy uczestnicy będą mieli szansę lepiej zrozumieć własne postawy, emocje czy sposobu myślenia, a także lepiej radzić sobie w sytuacjach stresogennych.